Heb jij een voorlopige aanslag ontvangen voor de inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet?
In dit artikel wat weetjes!

Voorlopige aanslagen ontvangen


De voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelasting en de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet komen meestal eind januari, begin februari op je deurmat vallen. Je ontvangt deze aanslagen wanneer je ondernemer bent of inkomsten ontvangt naast je baan in loondienst.In dit artikel kun je lezen:

  - Wat inkomstenbelasting is;
  - Wat Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is;
  - Welk inkomen door de belastingdienst wordt gebruikt;
  - Hoe je de aanslag kunt betalen;
  - Hoe en wanneer je de voorlopige aanslag ook kunt wijzigen.
Wat is inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting is het zelfde als loonbelasting. Wanneer je in loondienst bent dan houdt je werkgever de loonbelasting in en draagt deze loonbelasting af aan de belastingdienst. Loonbelasting is deels het verschil op je loonstrook tussen bruto en netto ontvangen. Wanneer je ondernemer bent wordt deze loonbelasting niet ergens ingehouden en afgedragen, daarom moet je zelf jaarlijks aangifte doen en de inkomstenbelasting afdragen.

De belastingdienst ziet liever eerder het geld en stuurt daarom alvast voorlopige aanslagen. Niet alleen voor de belastingdienst is een voorlopige aanslag handig, maar voor jou ook. Nu kun je alvast het hele jaar aan je belasting betalen. Je hebt tenslotte ook het hele jaar door inkomen.

Wat is Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet?

De Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, heeft niets met je zorgtoeslag te maken.
De zorgverzekeringswet is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden. Deze wet wordt op een aantal manieren bekostigd, zoals de inkomensafhankelijke bijdrage, premies van de zorgverzekering, eigen risico en een algemeen zorgverzekeringsfonds.

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt wanneer je in loondienst bent van je loon ingehouden door je werkgever en afgedragen aan de belastingdienst. Wanneer je ondernemer bent dan wordt dit niet gedaan, vandaar dat je deze bijdrage zelf moet afdragen. De definitieve bijdrage wordt bepaald nadat de inkomstenbelasting aangifte is gedaan.

Welk inkomen wordt gebruikt door de belastingdienst?

Het inkomen dat gebruikt wordt door de belastingdienst is meestal gebaseerd op de laatst bekende aanslag. De laatst bekende aanslag is meestal de aanslag van 2 jaar geleden, dit komt doordat de aangifte over het afgelopen jaar nog niet is ingediend.

Ook kan het gebeuren dat ze een inschatting maken van je situatie in dit jaar.

Hoe kun je de aanslag(en) betalen?

De aanslag die je ontvangt moet je altijd betalen, dit kun je op 3 manieren doen:

  -Je kunt in een keer betalen. Dan moet je betalen voor 28 februari en krijg je een betalingskorting, deze korting staat ook op de betaalinformatie;

  -Je kunt de betaling doen in 11-maandelijkse termijnen met automatisch incasso.
  Bij de voorlopige aanslag zit een machtigingsformulier die je in kan vullen dan wordt er betaald met automatisch incasso en hoef je zelf nergens aan te denken;

  - Je kunt ook betalen zonder automatisch incasso. Je moet er dan echter wel voor zorgen dat je op tijd bent met betalen. Je mag wel meer betalen, maar niet minder.
  De eerste termijn moet uiterlijk 28 februari betaald zijn en volgende termijnen steeds uiterlijk een maand later. Maar wanneer je bijvoorbeeld maandelijks € 300,00 moet betalen, dan mag je ook bijvoorbeeld in februari € 600,00 betalen en dan maart overslaan en dan bijvoorbeeld € 900,00 in april. Als je er maar voor zorgt dat je niet lager uitkomt dan dat je eigenlijk had moeten betalen.
  De belastingdienst stuurt na elke betaling weer een nieuw overzicht en wanneer je te laat bent dan ontvang je een herinnering met een boete.

Hoe kun je de voorlopige aanslag wijzigen of stoppen?

De voorlopige aanslag kun je altijd wijzigen, op ieder moment in het jaar.

Via deze link van de belastingdienst kun je in 4 stappen zien hoe de voorlopige aanslag te wijzigen. Geen zin om de link te volgen dan hier in het kort hoe te doen.
Je gaat inloggen op "Mijn Belastingdienst" dan kies je voor het betreffende belastingjaar waar je de wijziging voor wilt doen en dan klikken op "een voorlopige aanslag wijzigen of aanvragen". Daar kun je dan alle vragen beantwoorden en wanneer alles beantwoord is klik je op opslaan en verstuur je de wijziging.
Je kunt de de voorlopige aanslag ook door je administratiekantoor laten aanpassen.

Wanneer de aanslag wijzigen, aanvragen of stoppen?

Bij start eigen bedrijf
Mijn advies is altijd wanneer je gestart bent met een eigen bedrijf en je hebt een eigen woning en krijgt maandelijks een voorlopige teruggave van de belastingdienst, deze voorlopige teruggave dan direct te stoppen.

Waarom

Je kunt namelijk alleen belastinggeld terugkrijgen van de belastingdienst wanneer dit ook is betaald, c.q. is ingehouden op een inkomen. Wanneer je een eigen bedrijf hebt, wordt er geen loonbelasting, c.q. inkomstenbelasting ingehouden van je inkomen.


Bij verandering van inkomen
Je hebt misschien in het jaar waar de ontvangen aanslag op is gebaseerd een ontslagvergoeding ontvangen of je had dat jaar net toevallig een mega klus gehad, waardoor het inkomen in dat jaar incidenteel hoger was. Dan kun je de voorlopige aanslag aanpassen met een lager inkomen.
Maar het zou ook zo kunnen zijn dat het dit jaar hoger gaat worden en wanneer je dit nu al weet, kun je dit dus ook doorgeven.

Waarom
Wanneer je inkomen te laag staat aangegeven op de voorlopige aanslag, dan moet je volgend jaar na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting extra belasting gaan betalen. Wanneer je inkomen te hoog staat, dan betaal je te veel belasting. Dit krijg je uiteraard wel weer terug van de belastingdienst, maar ook na het indienen van inkomstenbelastingaangifte.

Bij koop en/of verkoop woning en verandering van rente op de hypotheek
Wanneer je een huis koopt dan is de rente aftrekbaar van je inkomen. Dit kun je maandelijks terugkrijgen van de belastingdienst met een voorlopige teruggave.

Waarom
Wanneer deze rente wijzigt door het kopen en of verkopen van de woning omdat je een andere hypotheek hebt afgesloten, dan zal de teruggave ook wijzigen. Dit kan betekenen dat je meer of minder belasting teruggave ontvangt.

Is hier boven jouw vraag niet beantwoord, aarzel dan niet om met mij contact op te nemen door te mailen naar info@ovanko-administraties.nl of te bellen naar 06-29468336.
scroll pijl omhoog