Welke gegevens zijn er nodig voor het invullen van de inkomstenbelasting aangifte?

Welke gegevens nodig voor aangifte inkomstenbelasting
Daar ligt ie dan, de aangifte brief 2021 voor de inkomstenbelasting. Maar welke gegevens heb ik nodig om de inkomstenbelastingaangifte in te vullen?

De belastingdienst heeft de inkomstenbelastingaangifte al grotendeels ingevuld, maar klopt deze informatie wel? En is de informatie wel compleet?
Hieronder staan de gegevens op een rijtje die je nodig hebt voor de controle van deze vooraf ingevulde gegevens en eventueel ter aanvulling van de gegevens die nog niet bekend zijn bij de belastingdienst.
Persoonlijke gegevens
 • Burgerservicenummer (BSN) van jezelf, (eventuele) partner en (eventuele) kinderen
 • Je rekeningnummer
 • Je DigiD en de DigiD van je partner

Inkomsten

 • Wanneer je in loondienst bent:
  • De jaaropgaven over 2021. Wanneer je die niet hebt kun je ook je laatste loonstrook erbij pakken, daar staan ook de gegevens op. Deze gegevens (brutoloon, loonheffing, premieloon en ingehouden zorgpremie) zijn te vinden onder cumulatief.
 • Wanneer je een uitkering hebt gehad:
  • Daar de jaaropgaven van.
 • Wanneer je partneralimentatie hebt ontvangen:
  • Daar de gegevens van. Ontvangen kinderalimentatie is geen inkomsten.
 • Wanneer je ondernemer bent:
  • Je winst- en verliescijfers
  • Je balans
  • Het jaaroverzicht van de zakelijke rekening(en)
  • De investeringen (aanschaf boven de € 450,00)
  • Kopieën btw aangiften 
  • Bij privé gebruik zakelijke auto, de cataloguswaarde van de auto en de daarbij behorende bijtellingspercentage
  • Urenverantwoording

Bankrekeningen en bitcoins

 • Jaaroverzicht 2021 van je betaalrekening
 • Jaaroverzicht 2021 van je spaarrekening en eventuele kinderen
 • Jaaroverzicht 2021 van je beleggingen
 • Waarde bitcoins per 01-01-2021

Koopwoning

 • De WOZ-waarde van je woning met peildatum 1 januari 2021. Deze waarde staat op de aanslag gemeentelijke belastingen en/of waardebeschikking van 2021
 • De jaaropgaaf van de hypotheek
 • Bij koop of verkoop woning de notaris afrekening, nota taxateur, nota afsluitprovisie
Aftrekposten (alleen mogelijk met betalingsbewijzen)
 • Giften
 • Zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen en de eventuele reiskosten gemaakt voor artsenbezoek (eigen risico is niet aftrekbaar)
 • Betaalde partneralimentatie. Betaalde kinderalimentatie telt niet mee.
 • Gemaakte studiekosten, wanneer je geen recht hebt op studiefinanciering
Overig
 • Gegevens van leningen en andere schulden
 • Gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • Gegevens van betaald arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • Ontvangen dividend

Wil je de checklist downloaden klik dan op de pdf-afbeelding.

PDF download

Vanaf 1 maart 2022 kun je de aangifte doen voor de inkomstenbelasting over 2021.

Dit kan via https://www.mijnbelastingdienst.nl of via de app Aangifte. De app Aangifte kan niet gebruikt worden wanneer je ondernemer bent.

Heb je hulp nodig bij het doen van de belastingaangifte, aarzel dan niet om met mij contact op te nemen door te mailen naar info@ovanko-administraties.nl of te bellen naar 06 - 294 68 336.
scroll pijl omhoog